سوالات فروش

1 : آیا در نرم افزار فراز امکان ثبت کالا با موجودی منفی در فاکتور است ؟

-  خیر . البته با تنظیمات خاص شاید امکان پذیر باشد . به هر صورت ثبت کالا با موجودی منفی قطعا غیر منطقی است ولی جهت کنترل اینگونه خطا ها در صورت نیاز با مراجعه به قسمت حسابداری ، گزارشات خاص ، گزارشات خطا های حسابداری ، تمام خطاهای شناخته شده قابل رویت است . 

2 : در نرم افزار فراز ارسال فاکتور ها به حسابداری به چه صورت امکان پذیر است ؟

- برای ارسال فاکتور ها به حسابداری باید به قسمت حسابداری فروش ، ارسال فاکتور ها به حسابداری مراجعه کرد .
 با انتخاب فاکتور مورد نظر گزینه ی ارسال به حسابداری را ثبت می کنیم که تمام این اسناد درقسمت حسابداری ، نمایش و بازبینی اسناد  قابل رویت است . 

3 : چگونه می توان گزارش خرید و فروش فصلی را در نرم افزار فراز تهیه کرد ؟

- برای تهیه گزارشات فصلی فروش در فراز ، با مراجعه به قسمت گزارشات ، گزارش فروش فصلی در دسترس است که می توان با ثبت گزینه + زرد رنگ فصل مورد نظر را ایجاد و گزارشی کامل با جزییات داشته باشیم .  

4 : در نرم افزار فراز چرا گاهی اوقات هنگام چاپ پیش فاکتور مبلغ تخفیف لحاظ نمی شود و منظور از تخفیف مقداری چیست ؟

- مبلغ تخفیف ( تخفیف مقداری - عددی - درصدی ) در صورت وجود باید در پیش فاکتور و حتی چاپ نمایش داده شوند . البته باید تنظیمات مربوطه در قسمت تنظیمات فروش ، امکانات فاکتور صورت گیرد ولی اگر باز مشکلی در چاپ بود از طریق واحد پشتیبانی شرکت قابل حل است . 

5 : در نرم افزار فراز آیا امکان صدور فاکتور از صفحه پیش فاکتور وجود دارد ؟

- بله . در نرم افزار فراز به 4 روش می توان فاکتور ثبت کرد : 
مورد اول از پیش فاکتور ، مورد دوم صدور فاکتور ، مورد سوم از پرونده های ارسالی خدمات و مورد چهارم از لیست خروجی های انبار 
برای صدور فاکتور از پیش فاکتور به قسمت گزارشات ، لیست کنترل پیش فاکتور ها مراجعه کرده و با انتخاب گزینه ی نمایش فاکتور، پیش فاکتور به فاکتور تبدیل می شود .