سوالات انبار

1 : در نرم افزار فراز چگونه می توان موجودی یا مانده اول دوره کالا را تغییر داد ؟

- با توجه به این که در نرم افزار فراز ، اول دوره و یا موجودی اول دوره کالا به صورت یک سری ردیف در انبار ثبت می شود و در واقع این مزیتی ست که در نرم افزار فراز برای کاربر این قابلیت را فراهم می کند طی یک سند با تغییر در رسید اول دوره تمامی یا برخی از موجودی اول دوره را تغییر دهد .

2 : نحوه ریالی کردن و حذف ریالی انبار در نرم افزار فراز چگونه است ؟

- برای انجام این کار در نرم افزار فراز از قسمت انبار و حسابداری انبار، عملیات حسابداری انبار ، قیمت گذاری اسناد انبار می توان ترتیب اثر داد . با توجه به این که قیمت کالا می تواند سیستمی و یا آزاد باشد ( بسته به انتخاب کاربر هنگام تعریف کالا) قیمت گذاری نیز به دو صورت فرم های آزاد و فرم های سیستمی انجام می شود . همچنین در قسمت مذکور ابطال قیمت گذاری نیز انجام می شود. 

3 : نحوه ثبت مراحل انبارگردانی در نرم افزار فراز چگونه است ؟

- برای انجام انبار گردانی مراحل زیر در نرم افزار فراز انجام می شود .  اولین مرحله در انبار گردانی چاپ برگ شمارش انبار گردانی است که در واقع برای ثبت مانده واقعی انبار توسط شخص مشخص شده می باشد.  سپس اطلاعات واقعی یا مانده واقعی در نرم افزار در این مرحله انجام می شود .  در نرم افزار فراز این قابلیت برای کاربر فراهم شده است که لیست های متفاوتی از کالا ها را می تواند در نرم افزار ذخیره کند . باید در نظر گرفت این موضوع به منزله ی تغییر در موجودی سیستم نمی باشد و تا زمانی که در مرحله ی لیست اطلاعات انبار گردانی ، انبار گردانی مورد نظر به ثبت سند کسورات و اضافات نینجامد موجودی انبار در نرم افزار تغییر نخواهد کرد . بنابراین بعد از ثبت سند کسورات و اضافات مراحل انبار گردانی نیز پایان می پذیرد .