سوالات حسابداری

1 : آیا عملیات پایان سال در نرم افزار فراز خودکار است و می توان بدون بستن سال مالی در سال جدید سند صادر نمود ؟

- بله . عملیات پایان سال در نرم افزار فراز به صورت خودکار قابل انجام است و می توان بدون بستن سال مالی در سال جدید سند صادر نمود . 

2 : کدینگ حساب ها در سیستم حسابداری فراز تا چه تعداد می باشد ؟

-  کدینگ حساب ها در سیستم حسابداری فراز نا محدود است . اما برای توضیحات بیشتر می توان گفت 3 سطح کل - معین - تفضیلی و 2 سطح مراکز شناور داریم .

3 : چگونگی استفاده از مراکز شناور تعریف شده در نرم افزار فراز ؟

- چنان چه حساب هایی وجود داشته باشند که باید با چندین معین مختلف در ارتباط باشند ،  از حساب های تفضیلی شناور استفاده می شود .گزارشاتی که تفضیلی شناور در آنها قابل استفاده می باشد ،

شامل  :گزارش دفاتر - گزارش تراز و گزارش گردش حساب ها است . در صدور سند و یا هر جایی از نرم افزار که بخواهیم سندی را ثبت کنیم در صورتی که از سرفصل مورد نظر به مراکز مختلف متصل شده استفاده می کنیم .  مراکز شناور باعث جلوگیری از تعدد حسابها و تکرار اشتباهات می شود . 

4 : در نرم افزار فراز آیا سند حسابداری قابل ویرایش است ؟

- بله .زمانی که سند حسابداری ثبت می شود در صورت نیاز به تغییر و یا اصلاح ، به قسمت نمایش و بازبینی اسناد مراجعه کرده و با تنظیم شرایط ( عادی - اموال - دریافت و ... ) و ثبت شماره سند یا عطف ، سند را باز کرده ، اصلاح و در نهایت save می کنیم .
نکته ای که وجود دارد این است که صرفا اسناد عادی را می توان در حسابداری ویرایش کرد .

5 : مرتب سازی اسناد حسابداری در نرم افزار حسابداری فراز چگونه انجام می شود ؟

- در قسمت حسابداری با مراجعه به گزینه ی مرتب سازی اسناد ، اعمال تاریخ ، اجرای عملیات را انتخاب و در نهایت تمامی اسناد حسابداری مرتب می شوند . امکان مرتب سازی در ماژول های فروش و انبار نیز موجود است . 
دقت داشته باشید که روش شماره گذاری اسناد برای اسناد موقت صدق میکند؛ اسناد دائم را نمیتوان مرتب سازی کرد.

6 : چگونه می توان در نرم افزار فراز گزارشی از گردش حساب ها تهیه کرد ؟

- با مراجعه به قسمت حسابداری ، به 2 گزارش ترازنامه ای می رسیم . ترازنامه حسابداری  و ترازنامه حسابداری + خزانه داری  . با اعمال فیلتر های مد نظر و شروط تعریف شده ( شرط نوع سند ، شرط تاریخ و .. ) می توان گزارش جامعی از گردش حسابها داشته باشیم . البته در قسمت حسابداری گزارشات جامعی از تمام قسمت ها قابل رویت است .

7 : چگونگی ایجاد تفضیلی شناور در نرم افزار فراز ؟

- با مراجعه به قسمت پیکربندی ، تعریف کدینگ حساب ها ، ایجاد کدینگ شناور ، به تمام گروه ها دسترسی پیدا می کنیم . 
با کلیک بر گزینه + زرد رنگ می توان نام گروه جدید - نام مرکز جدید و با توجه به ارتباط حساب های مورد نظر ، تفضیلی شناور را ایجاد و ذخیره کرد . 

8 : کاربرد و تفاوت شماره عطف و شماره سند چیست ؟

- اصولا شماره سند توسط کاربران قابل تغییر است ولی شماره عطف قابل تغییر نیست . با حذف سند شماره عطف آن نیز حذف شده و به سند دیگر اختصاص نمی‌یابد. مگر زمانی که سند حذف شده آخرین سند باشد. در صورتی که هیچ گونه سندی در نرم افزار حذف نشود شماره عطف و شماره سند با هم برابر خواهند بود .
 به کمک شماره عطف می توان ترتیب ورود اسناد در سیستم  و به کمک  شماره سند می توان تعداد اسناد موجود در سیستم را کنترل کرد و با هر بار حذف و اضافه کردن اسناد تغییر می کند.

9 : بستن حساب های موقت و دائمی در نرم افزار فراز چگونه است ؟

- در نرم افزار فراز عملیات پایان سال مالی هر کدام به تفکیک اما یکپارچه هستند . بنابراین برای بستن حساب های موقت و دائمی ابتدا باید اسناد در نرم افزار قطعی شده باشند . در نرم افزار فراز بستن حساب های موقت با ثبت سند سود و زیان حساب ها به صورت موقت بسته می شوند و طی انجام برخی مراحل دیگر و استفاده از گزینه بستن حساب ها سال مالی به طور اتوماتیک بسته شده و سند اختتامیه در نرم افزار ثبت می شود . این نکته قابل ذکر است بعد از ایجاد سال مالی جدید توسط کاربر با ثبت سند افتتاحیه سال مالی جدید با مانده های قبل به عنوان اول دوره آغاز می گردد.