کلان سیستم حقوق و دستمزد - پادیمار

به جرات می توان کلان سیستم پادیمار را یک سیستم منحصر به فرد چه از نظر تعریف پرسنل و احکام مربوط به آنها و چه از نظر ثبت اطلاعات کارکرد و در نهایت محاسبه حقوق برشمرد .محل خدمت موجود در این سیستم که بر اساس نیاز کاربران به تعداد نا محدود قابل تعریف است. این امکان را به کاربران می دهد تا در صورت صلاحدید به ازای هر محل خدمت لیست جدا گانه تهیه نمایند. هر یک از کدهای تعریف شده برای اسناد حقوق و دستمزد را می توان به صورت جداگانه برای هر محل خدمت تعریف کرد تا بعد از ارسال به حسابداری در کدهای مورد نظر ثبت شوند همچنین مرکز جذب هزینه های حقوق این امکان را به کاربران میدهد تا هزینه های هر شخص را فارغ از محل خدمت آن در مراکز جذب مختلف و بر اساس نیاز ثبت کنند. آیتم های حقوق و احکام این کلان سیستم تمامی نیاز ها را در فرایند حقوق و دستمزد پوشش میدهند ؛ نکته حائز اهمیت آن است که بسیاری از این آیتم ها امکان تغییر نام به فراخور نیازهای هر محل خدمت را نیز دارا است . این مزیت ، همراه با امکان تعریف و مشخص کردن آیتمهای مورد نیاز بیمه ، مالیات ، عیدی و سنوات به صورت جدا گانه برای هر یک از مزایای حقوقی از یک سو و قابلیت های چشمگیری اعم از محاسبه مالیات و عیدی و تهیه فایل های مربوطه ، صدور سند پرداخت حقوق به صورت مکانیزه و ارسال آن به خزانه داری ، تهیه دیسکت بانکی بعاوه ارسال سند الکترونیکی دیسکت پرداخت حقوق ، تهیه گزارشات تحلیلی ، سیستم وام و صندوق رفاه ، دریافت اطلاعات از سیستمهای مکانیزه ورود خروج و بسیاری از امکانات منحصر به فرد این سیستم از سوی دیگر ، از جمله مزیتهای رقابتی نرم افزار مالی فراز را نسبت به سایر نرم افزارهای متعارف و سنتی موجود در بازار رقم زده است.

ویژگی‌های محصول

 • پوشش تمامی نیازهای فرایند حقوق و دستمزد توسط آیتم های حقوق و احکام
 •  امکان تغییر نام بسیاری از آیتم‌ها به فراخور نیاز در هر محل خدمت
 •  امکان مشخص نمودن آیتمهای مورد نیاز بیمه ، مالیات ، عیدی و سنوات به صورت جداگانه و تعریف برای هر یک از مزایای حقوقی
 •  محاسبه مالیات و عیدی و تهیه فایل های مربوطه
 •  صدور سند پرداخت حقوق به صورت مکانیزه و ارسال آن به خزانه‌داری
 •  امکان محاسبه مارژین حقوق ( ویژه شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی )
 •  امکان اضافه نمودن حقوق پرداختی به فاکتور ( ویژه شرکت‌های تامین نیروی انسانی )
 •  امکان محاسبه مارژین حقوق در لیست و انتخاب گزینه داخلی و خارجی
 •  امکان محاسبه هزینه‌های مرتبط با نیروها اعم از هزینه های اسکان، آموزش، تفریح و ... در فاکتور تامین نیروی انسانی
 •  قابلیت تعریف گزینه‌های حقوق و مزایا جهت محاسبه مالیات و بیمه
 •  صدور سند حسابداری حقوق و سند پرداخت حقوق به صورت اتوماتیک
 •  دریافت اطلاعات از سیستم‌های مکانیزه ورود و خروج
 •  امکان نگهداری اطلاعات عمومی و مالی پرسنل بر اساس مراکز مختلف
 •  امکان تهیه لیست و دیسکت حقوق و بیمه به تفکیک هر پروژه
 •  قابلیت صدور احکام گروهی
 •  امکان پرداخت تجمیعی مساعده

 • امکان چاپ فیش حقوقی به صورت تکی و گروهی
 • امکان نگهداری اطلاعات وام کارکنان و محاسبات مربوط
 • امکان تهیه لیست پرداخت به بانک‌ها
 • امکان چاپ احکام به دو زبان مختلف
 • تعریف انواع بسته‌های جبران خدمات (حقوق ماهانه، عیدی، بازخرید مرخصی، بازخرید سنوات و محاسبات خاص سازمان)
 • تعیین روش محاسبه عوامل جبران خدمات به ‌شکل دل‌خواه و به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
 • پیکربندی و صدور انواع اسناد مالی جبران خدمات
 • پیکربندی و تعیین فرمت انواع فایل‌های خروجی (فایل‌های بیمه و مالیات، فایل بانک و سایر خروجی‌های مورد نیاز)
 • انجام محاسبات مربوط به معوقه‌های جبران خدمات
 • دریافت اطلاعات استقراری و عملیات دریافت‌و‌پرداخت از طریق فایل ( پرداخت گروهی از طریق بانک )
 • امکان پرداخت حقوق تجمیعی  و ثبت سند به صورت مکانیزه
 •  امکان تسویه عیدی، سنوات، مرخصی به مبلغ ، به صورت ماهانه و لحاظ مرخصی مازاد در کسورات
 • امکان ثبت احکام گروهی هم برای احکام اولیه و هم برای احکام قابل تغییر

 •  امکان گزارش گیری کارکرد پرسنل به اشکال مختلف
 • تهیه گزارشات تحلیلی ، سیستم وام و صندوق رفاه
 • تهیه‌ انواع گزارش‌های قانونی و مدیریت