سوالات حقوق و دستمزد

1 : تهیه گزارشات جامع مربوط به لیست های حقوقی در نرم افزار فراز چگونه است ؟

- نرم افزار فراز قابلیت گزارش سازی داینامیک دارد و در قسمت حقوق و دستمزد هم گزارش های جامع و کامل با فیلترهای مختلف وجود دارد . با مراجعه به بخش گزارشات می توان هر گونه گزارش از لیست حقوقی را تهیه کرد . 
در بخش گزارشات ماژول  حقوق و دستمزد ، میتوان اطلاعات فیش حقوقی ، گزارش محل خدمت - آمار کلی پرسنل و ... را رویت کرد . 

2 : نحوه صدور سند حسابداری مربوط به لیست حقوقی در نرم افزار فراز چگونه است ؟

- با مراجعه به قسمت نمایش و تنظیم لیست حقوقی ، لیست های حقوقی جاری هر سال مالی قابل رویت است . 
با انتخاب  سال و ماه مورد نظر ، با کلیک بر گزینه صدور سند حسابداری ، یه صورت خودکار عملیات انجام می شود و نیازی به ثبت اسناد به صورت دستی نیست . 

3 : آیا ماژول حقوق و دستمزد روی نرم افزار فراز وجود دارد ؟

- بله . بر خلاف خیلی از نرم افزار های حسابداری که ماژول حقوق و دستمزد از نرم افزار مالی جداست ، در فراز ماژول حقوق و دستمزد از برنامه جدا نیست . 

4 : در نرم افزار فراز نحوه وارد نمودن جدول مالیاتی حقوق و دستمزد به چه صورت می باشد ؟

- با توجه به تغییر هر ساله ی مالیات بر حقوق نرم افزار جامع فراز این قابلیت را دارد با وارد نمودن قانون جدید مالیات بر حقوق در نرم افزار برای سال مالی جاری ثبت و قابل ارائه می باشد . در نرم افزار فراز می توان از قسمت حقوق و دستمزد لیست حقوق ماهانه با اجرای دستور مالیات بر حقوق و تعیین قانون جدید این کار را انجام داد . 

5 : در نرم افزار فراز ، آیا امکان ثبت حکم گروهی برای پرسنل وجود دارد ؟

- بله . یکی از مزیت های نرم افزار فراز در ماژول حقوق و دستمزد ، ثبت حکم گروهی برای پرسنل است که محدودیت تعدادی ندارد . در قسمت حقوق و دستمزد با مراجعه به قسمت قرارداد ها و احکام پرسنل کد پرسنل های مد نظر یا همه را انتخاب و با کلیک بر گزینه ی ایجاد حکم گروهی و ثبت تاریخ شروع  و اتمام حکم و وارد کردن احکام مالی ، حکم گروهی ایجاد می شود .