کلان سیستم خزانه داری - ساپتان

بدون تردید یکی از مهمترین نیازها یا نگران یهای مدیران مالیِ بنگا ههای تجاری، فرایندهایی است که بیشتر به کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد مربوط میشود. از طرفی امکان اشراف بر اسناد با قابلیت اخذ گزارش لحظ های از خزانه و همچنین همخوانی اسناد دریافتنی، پرداختنی و در جریان وصول نسبت به بانک مالی از دیگر دغدغ ههای این مدیران محسوب میشود. سیستم ساپتان در نرم افزار مالی فراز به عنوان اولین ابر سیستم حوزه دریافت و پرداخت در میان سایر نرم افزارهای مالی موجود در بازار، سهم عمد های از فرایندهای مربوط به خزانه داری از مرحله ثبت تا تهیه گزارشات را بصورت کاملا مکانیزه و یکپارچه مدیریت و کنترل میکند. حذف این دغدغه مهم از مدیران مالی، که معمولا به دلیل حجم بالای تراکن شهای این بخش مدیریت و کنترل آن به سختی صورت م یگرفت و زمان زیادی از مجموعه مالی را به خود اختصاص می داد موجب افزایش استفاده و ترغیب مدیران به بهره برداری از این نرم افزار شده است. با استفاده از این سیستم فراگیر ،هیچ نیازی به خرید زیرسیستم ها، افزونه ها و امکانات مربوط به دریافت و پرداخت اعم از چاپ چک، چاپ رسید دریافت و پرداخت، مغایرت بانکی و د هها گزارش کاربردی، مدیریتی و تحلیلی نخواهد بود ،هم چنین کلیه فرایندهای مغایرت گیری برای پیدا کردن اسناد باز، قابلیت رهگیری و مشاهده در لحظه، تمامی اسناد باز و وضعیت مالی در این حوزه، کاربری راحت، گزارش ها کامل همراه با فیلترینگ بالا و کاربردی، گزارشات تحلیلی، وضعیت حسابهای دریافتنی و پرداختنی و در نهایت ثبت اطلاعات با بیشترین سرعت ممکن از مشخصات بارز این ابرسیستم است.

ویژگی‌های محصول

 • طراحی کل سیستم با قابلیت بهره برداری بصورت کاملا مکانیزه
 • یکپارچگی با ماژول‌های مرتبط با حوزه‌ی دریافت پرداخت شامل فروش و پخش و تدارکات
 • ثبت اسناد حسابداری مربوط با عملیات دریافت و پرداخت با الگوهای قابل تعریف توسط کاربر
 • تهیه‌ گزارش‌ها به تفکیک هر شعبه
 • امکان استفاده از دستور پرداخت به صورت خودکار جهت سندهای پرداخت وجه و چک
 • کنترل اسناد دریافت و پرداخت و تنخواه توسط کاربر ارشد
 • دسترسی به اسناد دریافت و پرداخت از طریق گزارش‌ها
 • گزارش درخواست‌های دریافت و پرداخت و ردیابی فرم‌های مرتبط شده با این درخواست‌ها
 • قابلیت دریافت انواع گزارش بدون محدودیت تعداد مدلها و بازه زمانی به تناسب نیاز با ابزار گزارش ساز
 • انجام انتقال بین شعبه‌های مختلف سازمان با ثبت اسناد
 • گزارش نقدینگی بابت پیش‌بینی‌های آتی ( پیش بینی نقدینگی بر اساس چکها در بانک مشخص و تاریخ مشخص )
 • نرم افزار چاپ چک و امکان معرفی بانک‌ها و دسته چک‌های متعدد به صورت نامحدود، بدیهی است که تمامی چک‌های بانک مرکزی با یک فرمت و یک اندازه چاپ می‌شوند
 • انجام انتقالات بین منابع درون‌سازمانی (بانک‌ها و صندوق‌ها و تنخواه‌ها)
 • گزارش از مانده و گردش حساب‌های بانکی ، صندوق و تنخواه ها به تفکیک
 • ثبت اطلاعات مالیاتی در صورت خلاصه تنخواه
 • کنترل موجودی هر یک از تنخواه‌ها با سقف تعیین شده
 • گزارش گردش و موجودی تنخواه‌ها و هزینه‌های انجام شده توسط آن‌ها

 • گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها به تفکیک طرف مقابل ، نوع دریافت و پرداخت و...
 • کنترل اسناد دریافت و پرداخت و تنخواه توسط کاربر ارشد
 • کنترل اسناد پرداختنی بلند مدت
 • پیگیری اسناد واخواست شده
 • تهیه‌ی گزارش گردش وجوه نقد (cash flow)
 • ثبت صورت خلاصه تنخواه
 • کنترل مخارج انجام شده با مانده تنخواه
 • دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه کارت خوان
 • امکان راس‌گیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها
 • دریافت و پرداخت چک‌های تضمینی
 • امکان تسویه دستگاه کارت خوان
 • چاپ چک و کلر بانک
 • امکان کنترل سریال چک و تنظیم چاپ چک به صورت مجزا برای هر دسته چک
 • امکان افتتاح حساب، تعریف دسته چک‌ها و کنترل روند صدور عملیات بانکی چک‌ها
 • پرفراژ چک با انجام تنظیمات لازم المان‌های واقع بر روی چک با توجه به گوناگون بودن دسته چک‌های بانک‌های مختلف
 • ثبت تمامی فرایند‌های گردش چک
 • لیست چک‌های سررسید شده و در جریان وصول
 • کنترل مانده منفی حساب‌های بانک و صندوق
 • تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری خودکار
 • امکان تعریف انواع بانک و شعب مرتبط و حساب‌های مربوط
 • امکان ثبت تمامی مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه به تفکیک شعب
 • انجام کلیه امور بانکی چک‌ها شامل دریافت و پرداخت، واگذاری، وصول، برگشت، استرداد، خرج کرد، ضمانت و ابطال آن‌ها
 • امکان معرفی و کنترل موجودی صندوق‌ها (ریالی، ارزی، مسکوکات، اسناد بهادار و مدت دار)
 • ثبت و چاپ اسناد دریافت و پرداخت به صورت چند ردیفی نامحدود برای هریک از صندوق‌ها و بانک‌های تعریف شده
 • ثبت و صدور رسید برای کلیه مراحل عملیات دریافت و پرداخت
 • امکان گرفتن مغایرت بانکی از بانک‌های مختلف با کنترل دقیق ریز عملیات
 • ثبت برگه‌های دستور پرداخت و یا مجور دریافت (با امکان کنترل مانده حساب‌ها)
 • امکان ارائه گزارش خلاصه وضعیت و موجودی بانک و صندوق در هر لحظه
 • چاپ اعلامیه واگذاری به تفکیک هر بانک
 • قابلیت انتقال حسابهای مانده دار به دوره بعد (شامل ریز دریافتی، پرداختی، درجریان وصول، مانده موجودی بانکها و...)
 • صدور همزمان و غیر همزمان اسناد حسابداری برای کلیه مراحل با کنترل دقیق باحداقل دانش حسابداری ویژه کاربران
 • قابلیت دسته بندی و گروه بندی دریافت ها و پرداخت ها و تهیه گزارش های مربوط (منابع و مصارف)
 • امکان تهیه دفاتر و گزارش های ریز، تحلیلی دریافت و پرداخت به تفکیک صندوق یا بانک، طرف حساب و ...
 • امکان راس گیری از اسناد دریافتی مدت دار (ارزش فعلی بر اساس نرخ بهره معین)
 • امکان دریافت گزارش های تحویلی بصورت کاملا حرفه ای و ترکیبی (اسناد دریافتنی، تحویل گیرنده، زمان وصول، زمان پرداخت و ما به التفاوت آنها)
 • وضعیت تسهیلات مالی دریافتی
 • وضعیت ضمانت نامه‌های بانکی
 • پوشش‌دهی ضمانت‌نامه‌های به نفع شرکت و ضمانت‌نامه‌های به عهده شرکت
 • ثبت فرایند دریافت‌و‌پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی
 • جستجوی سریع اقلام دریافتی و پرداختی
 • ماژول و اپلیکیشن مستقل مدیریت وصول مطالبات
 • ماژول پشتیبانی از فرایندهای مامور وصول به عنوان رویکردی جهت وصول اسناد دریافتی با امکان دریافت اقساط با «ریمایندر اتوماتیک»
 • پشتیبانی از حقوقی کردن اسناد دریافتی فرایند از مشکوک الوصول تا غیر قابل وصول و ثبت به عنوان هزینه
 • وصول مرحله‌ای
 • تعیین سنجه‌های اسناد واخواستی و در جریان
 • تعیین سیاست‌های کنترلی

 • تهیه‌ گزارش‌ها به تفکیک هر شعبه
 • گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها به تفکیک طرف مقابل ، نوع دریافت و پرداخت و...
 • دسترسی به اسناد دریافت و پرداخت از طریق گزارش‌ها
 • گزارش درخواست‌های دریافت و پرداخت و ردیابی فرم‌های مرتبط شده با این درخواست‌ها
 • قابلیت دریافت انواع گزارش بدون محدودیت تعداد مدل‌ها و بازه زمانی به تناسب نیاز با ابزار گزارش ساز
 • تهیه‌ گزارش گردش وجوه نقد (cash flow)
 • گزارش نقدینگی بابت پیش‌بینی‌های آتی ( پیش بینی نقدینگی بر اساس چک‌ها در بانک مشخص و تاریخ مشخص )
 • گزارش از مانده و گردش حساب‌های بانکی ، صندوق و تنخواه‌ها به تفکیک 
 • گزارش گردش و موجودی تنخواه‌ها و هزینه‌های انجام شده توسط آن‌ها
 • امکان ارائه گزارش خلاصه وضعیت و موجودی بانک و صندوق در هر لحظه
 • امکان تهیه دفاتر و گزارش های ریز، تحلیلی دریافت و پرداخت به تفکیک صندوق یا بانک، طرف حساب و ... 
 • امکان دریافت گزارش های تحویلی بصورت کاملا حرفه ای و ترکیبی
 • ( اسناد دریافتنی ، تحویل گیرنده، زمان وصول، زمان پرداخت و ما به التفاوت آنها )