کلان سیستم کنترل تولید - کتا

یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی مدیران خصوصا در مجموعه های تولیدی، مدیریت جامع، کنترل و نظارت بر فرایند های پیچیده فرایند تولید است، این مهم موجب افزایش توجه و اهمیت بالای ابزارهای مرتبط با کنترل تولید در سامانه های اداری - مالی شده است. از نگاهی دیگر تفاوت قابل توجه میان روند تولید، نوع تولیدات و سیاست های تولید مدیران مختلف، امکان اینکه سامانه ای بصورت پیش فرض، توان پاسخگویی به تمامی نیازهای این حوزه را داشته باشد برای طراحان و برنامه نویسان کمی دشوارتر از معمول می باشد.بسیاری از نرم افزارهای مالی، ضعف و عدم توانایی خود در حل یکپارچه این مسئله را پیرو الزامات و تعدد خواسته های واحدهای تولیدی به عنوان فرصت در فروش زیرسیستم ها و انواع امکانات بصورت جداگانه در نظر گرفته اند. ضمن دریافت تعرف ههای متعدد و گزاف، مدیران مالی و واحد تولید شرکت ها را با انبوهی از زیرسامانه ها و امکانات مجزا سردرگم و سرگردان کرده اند. سامانه ی تنومند و یکتای کتا به عنوان کلان سیستمی بی همتا در حوزه کنترل تولید، با بکارگیری سیستم های قابل تعریف نظارت بر فرایند تولید بصورت مکانیزه موجب افزایش قدرت رقابتی و کاهش چشمگیر هزینه های تولید و انبارداری و در نهایت رضایت و سود مجموعه های تولیدی خواهد شد. کلان سیستم کتا شامل شیو های از برنامه نویسی ، روش ها و مفاهیمی است که مبتنی بر آنها تعیین برنامه و طرح های ساخت و صدور دستورات اجرایی انجام می شود. در همین راستا درج اطلاعات نظارت بر ساخت و انطباق با برنامه تولید بصورت یکپارچه جمع آوری و ثبت شده است و مجموعه عملیات لازم در کنترل تولید اعم از فرمول های تولید، ثبت تولید با فرمول های ثابت و متغییر، ثبت هزینه های مواد و دستمزد و سربار، محاسبه بهای تمام شده کالا و تعداد بی شماری از فرایندهای نظارت بر تولید را برای کاربران خود سهل و در دسترس کرده است.

ویژگی‌های محصول

 •  قابلیت صدور سفارش تولید براساس نیاز و با فرمولاسیون‌های مختلف تولید
 •  تنظیم و ثبت فرمواسیون تولید در مقاطع زمانی مختلف
 •  تهیه لیست مواد اولیه مورد نیاز جهت سفارش تولید صادر شده
 •  کنترل میزان تولید و مقدار تحویل شده به انبار بر اساس فرمول ساخت و سفارش تولید
 •  صدور و درخواست خرید مواد بر اساس کسری انبار بصورت خودکار
 •  اجرای عملیات بصورت ساده و با کاربری بالا
 •  طراحی سیستم یکپارچه بین بازرگانی، برنامه ریزی تولید،کنترل تولید، انبار و در نهایت فروش
 •  قابلیت بهره گیری در کارتابل های مختلف ( جلوگیری از دوباره کاری)
 •  امکان دسترسی و داشتن چند BOM همزمان جهت اخذ تصمیم و انتخاب مدیر تولید نسبت  BOM مورد دلخواه
 •  بررسی امکان تولید موجودی انبار و حواله‌های در راه و صدور درخواست خرید در صورت نیاز
 •  تعریف الگوی بچ و تخصیص و ایجاد شناسنامه بچ برای هرکالا
 •  نمایش درختواره ساخت محصولات و نیمه ساخته تا آخرین لایه
 •  تعریف برنامه کلان تولید و کنترل تحقق هردوره
 •  امکان برنامه‌ریزی تولید برای ایستگاه‌های کاری متعدد و نیروهای متفاوت

 • کنترل و جلوگیری از هدر رفت مواد اولیه
 • امکان پیش نمایش متریال تولید قبل از تولید
 • تعریف مراکز کاری وخطوط تولید وتخصیص پرسنل
 • تعریف Bom و فرآیند های تولید
 • تعریف Bom مرجع و استفاده در سایر Bom ها
 • تعریف کالای جایگزین در Bom متناسب با با هر کالای تولیدی
 • مشخص کردن ضایعات استاندارد مواد و تولید به تفکیک
 • تعریف مجموعه عملیات برای دوباره‌کاری
 • نمایش درختواره ساخت محصولات و نیمه ساخته تا آخرین لایه
 • محاسبه مواد اولیه مورد نیاز
 • برنامه ریزی تولید صدور سفارش تولید بر اساس زمان‌بندی برای  محصولات یا نیمه ساخته‌ها
 • کنترل و ردیابی گردش کار از ورود مواد اولیه تا تحویل محصول
 • رویه انتقال انبار مواد به انبار پای کار
 • در نظر گرفتن کالاهای جایگزین برای انتقال به پای کار
 • رزرو موجودی انبار برای سفارش تولید براساس مقدار مورد نیاز
 • صدور خروجی مواد براساس اندازه بسته موجود در انبار وکنترل باقی مانده آن در انبار پای کار
 • صدور مصرف خودکار مواد براساس مقدار تولید وضایعات
 • رسید خودکار محصول در انبار پای کار
 • ثبت عملکرد تولید در واحد های مختلف به تفکیک مقادیر
 • کنترل و ثبت کالای جانبی تولیدی
 • ثبت کالاهای ضایعاتی وارسال آن به انبارضایعاتی برای فروش یا دورریز
 • بازیافت ضایعات تولید در خود محصول یا در محصولات دیگر
 • ثبت سفارش انجام دوباره‌کاری یا تعمیرات مورد نیاز محصولات
 • برنامه‌ریزی مجدد و دریافت مواداولیه مورد نیاز برای ثبت عملکردهای دوباره‌کاری

 • تهیه گزارش مواد مصرفی بر اساس خروجی ها یا رسیدها و یا سفارشات ساخت
 • تهیه انواع گزارشات گردش مواد و محصول بصورت ترکیبی و جامع
 • تهیه گزارشات انحرافات مصرف
 • گزارش مواد و متریال موجود و نیمه ساخته‌ها در خطوط تولید
 • کنترل و ردیابی گردش کار از ورود مواد اولیه تا تحویل محصول
 • گزارش دپو و میزان حداقل لازم مواد اولیه مورد نیاز تولید بر اساس برنامه ریزی خطوط تولید
 • گزارش‌دهی متنوع و چندبعدی از تمامی اطلاعات موجود تولید