کلان سیستم پیمانکاری - پاکار

یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی مدیران خصوصا در مجموعه های تولیدی، مدیریت جامع،  کنترل و نظارت بر فرایند های پیچیده ی فرایند تولید می باشد، این مهم موجب افزایش توجه و اهمیت بالای سامانه های مرتبط با کنترل تولید در سامانه‌های اداری - مالی شده است.از نگاهی دیگر تفاوت قابل توجه میان روند تولید ، نوع تولیدات و سیاستهای تولید مدیران مختلف ، امکان اینکه سامانه ای بصورت    پیش فرض ، توان پاسخگویی به تمامی نیازهای این حوزه را داشته باشد برای طراحان و برنامه نویسان کمی دشوارتر از معمول نموده و بسیاری از نرم افزارهای مالی ، ضعف و عدم توانایی خود در حل یکپارچه ی این مسئله را پیرو الزامات و تعدد خواسته های واحدهای تولیدی به عنوان فرصت در فروش زیرسیستمها و انواع امکانات بصورت جداگانه در نظر گرفته اند و ضمن دریافت تعرفه های متعدد و گزاف ، مدیران مالی و واحد تولید شرکتها را با انبوهی از زیرسامانه ها و امکانات مجزا سردرگم و سرگردان نموده اند.سامانه ی تنومند و یکتای کتا به عنوان کلان سیستمی بی همتا در حوزه کنترل تولید ، با بکارگیری سیستمهای قابل تعریف نظارت بر فرایند تولید بصورت مکانیزه موجب افزایش قدرت رقابتی و کاهش چشمگیر زینه های تولید و انبارداری و در نهایت انتفاع و سود مجموعه های تولیدی خواهد شد. کلان سیستم کتا شامل شیوه‌ای از برنامه نویسی ، روش ها و مفاهیمی است که مبتنی بر آنها تعیین برنامه و طرح‌های ساخت و صدور دستورات اجرایی انجام می‌شود. در همین راستا درج اطلاعات نظارت بر ساخت و انطباق با برنامه تولید بصورت یکپارچه جمع آوری و ثبت شده است و مجموعه عملیات لازم در کنترل تولید اعم از فرمول‌های تولید، ثبت تولید با فرمول های ثابت و متغییر ، ثبت هزینه های مواد و دستمزد و سربار، محاسبه بهای تمام شده کالا و تعداد بی شماری از فرایندهای نظارت بر تولید را برای کاربران خود سهل و در دسترس کرده است.

ویژگی‌های محصول

 •  تفکیک پروژه‌ها در قالب مراکز هزینه متفاوت
 •  طراحی صورت سود و زیان
 •  عدم مغایریت بین اطلاعات مالی و واحدهای عملیاتی
 •  امکان تعریف سطوح فعالیت در پروژه
 •  امکان تعریف آیتم های قرارداد به صورت ریالی و حجمی
 •  امکان کنترل آیتم های قرارداد در هنگام صدور صورت وضعیت
 •  امکان ثبت ریالی و ارزی آیتم های قرارداد
 •  امکان تعریف قرارداد ها به صورت وابسته به سایر پروژه‌ها
 •  امکان اختصاص قراردادهای فرعی به شاخه‌های قرارداد اصلی
 •  امکان کنترل سطوح قرارداد اصلی
 •  امکان ثبت صورت وضعیت ریالی و ارزی
 •  امکان ثبت صورت وضعیت در سطوح مراکز فعال
 •  امکان کنترل سطوح فعالیت در صورت وضعیت‌ها
 •  امکان کنترل ضمانت نامه‌های قراردادها
 •  امکان ارتباط سیستم خزانه داری با قراردادها

 • امکان برآورد ریالی و ارزی مراکز فعالیت
 • امکان صدور سند حسابداری صورت وضعیت ها به شکل خودکار
 • امکان استفاده از سطوح حسابداری در هنگام صدور سند
 • امکان صدور سند ارزی صورت وضعیت ها
 • امکان برقراری ارتباط از وجه دریافتی از خزانه با قراردادها
 • امکان تعریف عوامل صورت وضعیت مثل بیمه ، مالیات ، حسن و ...
 • امکان افزایش یا تعدیل قراردادها
 • کنترل مالی قرارداد پیمانکاری
 • امکان ثبت الحاقیه، کسورات قانونی، ثبت پیمان (پیمان عناوین درامدی و هزینه را مشخص می‌کند)
 • امکان ثبت اسناد صورت وضعیت به صورت  Paperless 
 • امکان محاسبه صورت وضعیت پرداخت و پیش پرداخت و کسوراتی مانند کسورات انجام کار  به صورت خودکار
 • پوشش انواع قراردادهای پیمانکاری، کارفرمایی ، مشاوره مطابق با نیاز سازمان و کارفرمایی و پیمانکاری همزمان
 • ثبت هزینه متریالهای استفاده شده  و صورت وضعیت‌های ریالی و ارزی
 • کنترل مبلغ صورت وضعیت‌های هر قرارداد
 • پرداخت علی‌الحساب/پیش پرداخت به پیمانکاران
 • دریافت علی‌الحساب/پیش دریافت از کارفرما
 • امکان ثبت سپرده بیمه و حسن انجام کار در صورت وضعیت‌ها
 • تسویه سپرده‌ها به شکل تکی و تجمیعی
 • تسویه وجوه صورت وضعیت به شکل تکی و تجمیعی
 • صدور سند حسابداری برای صورت وضعیت‌ها
 • تعریف اضافات و کسورات و استفاده از آن در صورت وضعیت‌ها
 • ثبت الحاقیه روی قراردادها
 • محاسبه اتوماتیک استهلاک پیش پرداخت و علی الحساب در صورت وضعیت
 • مشاهده مانده قابل تسویه هر صورت وضعیت و سپرده های آن
 • مشاهده کارت پیمان هر قرارداد
 • درج اطلاعات مناقصه در قرارداد

 • گزارشگیری مغایرت بصورت ترازنامه
 • نمایش گزارش مانده حسابها در مرور حسابها
 • نمایش حسابها در پنل گزارش ماتریسی بصورت لحظه ای
 • گزارشگیری حساب ها بصورت ارزی، تعداد، شماره پیگیری و … 
 • گزارش گردش تمامی اشخاص و شرکت‌ها در تمامی سطوح
 • گزارش مرور حسابها در همه سطوح و گردش حسابها بصورت کلی
 • اصلاح کلیه اسناد از گزارشات مرور حسابها با داشتن دسترسی
 • صدور اعلامیه برای مشتری و ذخیره آن
 • گزارش های مالی متفاوت به تفکیک هر پروژه
 • گزارش تلفیقی مالی از چند پروژه
 •  گزارش قیمت تمام شده هر پروژه
 • امکان گزارش گیری از صورت وضعیت پیمانکاران
 • امکان تهیه گزارش کنترلی پیمانکاران از قرارداد های مربوطه
 • امکان تهیه گزارش از قراردادهای فرعی وابسته به پروژه اصلی
 • امکان تهیه گزارش مروز از صورت وضعیت ها و قراردادها