کلان سیستم اتوماسیون اداری - سیپا

توسعه دانش مدیریت سازمانی و بهره وری سازمانها از فناوری های نوین همگام با عصر تکنولوژی، اهمیت حلقه مفقوده ای از جنس فناوری و مهندسی مدیریت سازمانی را در سیستمهای مدیریت کلان بنگاه های اقتصادی و سازمانی پررنگ تر کرده است. طی سالیان اخیر ،تعدد وظایف و مسئولیتهای مدیران و کارمندان یک مجموعه از یک سو و تنش های روزمره ناشی از ارسال و دریافت مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی از سوی دیگر به علاوه ی سلیقه های مختلف مدیران در شیوه ی بایگانی و دستیابی به اطلاعات و مکاتبات، لزوم بهره گیری از سامانه ای اتوماتیک و یکپارچه در مجموعه ها را تشدید نموده و بر اساس این نیاز بنیادین ، بسیاری از شرکتهای تولید نرم افزار اقدام به ارائه ی سیستم اتوماسیون اداری و متعاقب آن فروش زیرسیستم ها و امکانات مورد نیاز بصورت جداگانه به مخاطبین کرده اند. نگارش برنامه ی یکپارچه و جامع کلان سیستم سیپا با عنایت به سیاست تکامل گرای گروه ایده های فراز و اهتمام گروه جهت ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند و خلاق به شرکت ها و سازمانها بمنظور ارتقاء سطح بهره وری، کارآیی و بهبود همکاری سازمانی و همچنین پیروی از الگوی پاسخگویی به تمامی نیازهای مخاطب در نرم افزارها و سامانه های تولیدی ،به شیوه ای انجام شده که کاربران می توانند کلیه امور مربوط به مکاتبات اداری، حفظ و طبقه بندی اسناد و مدارک، تعریف جریان های کاری، فعالیت ها و فرآیندهای سازمانی، گزارشات مدیریتی و ... را بدون نیاز به هیچ زیر سیستم، افزونه یا امکانات جداگانه ، به سادگی مدیریت و پیگیری نمایند.

ویژگی‌های محصول

 • امکان ارتباط با سرویس مدیریت فکس (Service Fax)
 • امکان استفاده از انواع سرویس هاى تبادل اطلاعات در سازمان
 • امکان ارتباط با Server Mail و مدیریت ایمیل در کارتابل
 • پشتیبانى از پروتکل هاى استاندارد تبادل الکترونیکى مکاتبات نظیر ECE و سپاد
 • امکان استفاده از سرویس تبادل اطلاعات بین سازمانى پیوست
 • امکان طبقه بندى ورودى ها و تنظیم محیط نمایشى کارتابل براساس چیدمان دلخواه کاربر
 • امکان انجام عملیات خودکار بر روى ورودى هاى کارتابل با استفاده از ابزار عملیات اتوماتیک
 • امکان ثبت هامش متنى یا با قلم نورى بر روى تصویر نامه
 • امکان استفاده از ویرایشگر داخلى و یا نرم افزار Word براى ایجاد متن نامه
 • امکان استفاده از ویرایشگر تحت وب Online Word براى ایجاد متن نامه
 • محیط جستجوى پیشرفته براى انواع ورودى هاى کارتابل بصورت متمرکز
 • امکان پیگیرى دقیق و اطلاع از وضعیت مکاتبات با استفاده از درختواره ارجاعات
 • دسترسى سریع به سوابق مکاتبات
 • بایگانى مکاتبات مطابق با ساختار دلخواه
 • امکان تعیین مهلت پاسخگویى و محدوده زمانى در زمان ثبت و ارجاع
 • امکان تعیین ارجحیت و طبقه بندى اسناد و اولویت بندى ارجاع
 • امکان تفویض پست، امضاء یا بخشى از اختیارات و امکان نظارت بر کارتابل
 • امکان استفاده از بایگانى مرتبط با پست، شخص و سازمان

اتوماسیون اداری پیشرفته

 

 • اتوماسیون اداری تحت ویندوز ، تحت وب و شبکه - سیستم مکاتبات اداری
 • امکان مشخص کردن افراد و واحدهای سازمانی برای دسترسی به کارتابل های مشخص شده
 • قابلیت بررسی تمامی افرادی که کارتابل را مشاهده کردند.
 • امکان دریافت فرایند ورود و خروج از فکس
 • امکان ایجاد روال اداری و سازمانی
 • امکان پیوست مستندات از سیستم حسابداری پرونده اختلاف حساب ...
 • مدیریت اتوماسیون اداری پیشرفته
 • امکان تعریف و ایجاد مدلها و انواع قابلیتهای دیگر به تناسب کارخواست مشتری
 • قابلیت تعریف انواع روال بدون محدودیت در پورتال سازمانی موجود در اتوماسیون
 • امکا ن ایجاد روال  پیاده سازی ایزوها
 • امکا ن ایجاد روال مدیریت ورود و خروج
 • امکان پیوست اسناد مالی و زیرسیستمها به پرونده ها و اسناد
 • امکان ایجاد روال مدیریت و دریافت مرخصی ، حضور و غیاب و ماموریت

اتوماسیون آموزش

 

 • تعریف، تعیین شاخص‌ها و اندازه‌گیری اثربخشی در سطح دوره‌ها و کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی
 • مدیریت و برنامه‌ریزی برگزاری دوره‌های آموزشی
 • حضور و غیاب فراگیران
 • ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی با متدهای مختلف مورد نظر سازمان
 • تعریف استاندارد آموزشی مشاغل مطابق با نیازهای خاص سازمان و سهولت به‌روزرسانی و اعمال تغییرات مرتبط با آن نیازسنجی
 • آموزشی شغلی، فردی و سازمانی و استفاده از این امکان برای برگزاری یا درخواست دوره‌های آموزش
 • به‌روزرسانی نیاز آموزشی شغلی و فردی کارکنان براساس کسب مهارت در دوره‌های موثر در رفع نیازهای فردی و شغلی
 • تعریف عوامل آموزشی و فرمول‌نویسی پویا و انعطاف‌پذیر با امکان استفاده از پارامترها و اطلاعات فراگیران و دوره‌ها
 • حسابداری آموزشی
 • تهیه گزارش‌های آموزش و سرانه‌های مرتبط با گروه‌بندی‌های دل‌خواه
 • دسته‌بندی اطلاعات و سوابق آموزشی و تهیه شناسنامه آموزشی کارمند
 • تهیه انواع گزارش‌های مدیریتی و مشاهده روند شاخص‌های آموزشی در طی زمان
 • ثبت و نگهداری اطلاعات مدرسان و موسسات آموزشی و ثبت نتایج ارزیابی آن‌ها
 • انطباق با فرآیندهای سازمانی با ابزار گردش ِکار در کارکردهای مختلف مربوط به ماژول از جمله درخواست دوره آموزشی
 • تعیین هزینه‌های آموزشی به تفکیک فراگیران و هزینه‌های عمومی برگزاری دوره و صدور سند حسابداری این هزینه‌ها

اتوماسیون مدیریت تردد

 

 • کنترل ورود و خروج و تردد اشخاص و پرسنل سازمان براساس سیاست‌های سازمان
 • تعریف انواع رویدادها، مشاهده آنلاین تردد کارکنان و وضعیت کنترل‌های مدنظر
 • تعریف انواع کارت‌های تردد، تعیین دسترسی کارت‌های مورد نظر و تخصیص آن به کارکنان
 • تعریف محدوده‌های فیزیکی و گیت‌های کنترل تردد و تعیین دسترسی‌های آن
 • تعریف برنامه‌ی زمان‌بندی کنترل تردد به تفکیک گیت‌های تعریف شده
 • کنترل متمرکز در عین توزیع‌شدگی جغرافیایی و عدم وابستگی به مدیریت سخت‌افزار در نقاط مختلف در مرکز
 • تعریف کنترل‌های سخت‌افزاری و مدیریت آن به‌وسیله نرم‌افزار
 • مشاهده رویدادهای تردد به‌شکل لحظه‌ای در بخش‌های مختلف
 • انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات در محاسبات کارکرد
 • تعریف شیفت‌ها و تقویم‌های کاری و محاسبه انواع کارکردها
 • فرمول‌نویسی پویا و منعطف با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول‌نویسی عوامل کارکرد
 • انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
 • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
 • کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و استفاده از گزارش‌های متنوع
 • مشاهده افراد حاضر در سازمان و افراد در حال اضافه کار
 • تهیه انواع گزارش‌های کارکرد پرسنل به تفکیک عوامل روزانه و ماهانه

اتوماسیون خدمات الکترونیک کارمند

 

 • ثبت درخواست‌ها و مشاهده وضعیت تمام درخواست‌های ثبت شده
 • ثبت درخواست تغییر اطلاعات پرسنلی
 • ثبت درخواست مرخصی و ماموریت
 • ثبت درخواست تصحیح اطلاعات تردد
 • ثبت درخواست تغییر گروه کاری
 • ثبت درخواست مجوزهای حضور و غیاب
 • ثبت درخواست دوره آموزشی
 • استخراج گزارش‌ها و مشاهده اطلاعات فردی
 • مشاهده حکم‌های سازمانی
 • مشاهده کاردکس مرخصی
 • گزارش وضعیت تردد
 • مشاهده فیش حقوقی
 • مشاهده شناسنامه آموزشی 

اتوماسیون کارگزینی

 

 • مدیریت اطلاعات کارکنان
 • طبقه‌بندی مشاغل
 • مدیریت ساختار سازمانی
 • تعیین روش محاسبه عوامل حکمی به‌شکل دل‌خواه و به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
 • محاسبه عوامل حکمی به‌شکل خودکار
 • صدور احکام اصلاحی به‌شکل سیستمی
 • پوشش‌دهی فرآیندهای اداری مربوط به کارکنان و انطباق با فرآیندهای مورد نظر سازمان به‌وسیله ابزار
 • گردش کار در صدور احکام کارگزینی و فرآیندهای ماموریت و مرخصی

اتوماسیون مسیر شغلی

 

 • تعریف ساختار ارتقا و ترفیع
 • تعیین نوع ساختار براساس انواع مسیرهای توسعه شغلی
 • تعیین مبنای ارتقا یا ترفیع و روش به‌کارگیری آن
 • تعریف عوامل یا شاخص‌های ارتقا و ترفیع با روش محاسبه و اثرگذاری آن به‌طور دل‌خواه
 • اجرای ارتقا و ترفیع
 • تعیین شرط شمول ارتقا یا ترفیع
 • فیلتر کارکنان مورد نظر
 • استخراج مقادیر عوامل و شاخص‌های ارتقا یا ترفیع برای کارکنان مورد نظر
 • محدود کردن فهرست کارکنان براساس شرط شمول
 • ثبت اجرای ارتقا و ترفیع با وضعیت‌های مختلف برای پشتیبانی از گردش کار
 • اعمال ارتقا یا ترفیع از طریق صدور درخواست حکم کارگزینی یا صدور حکم برای مشمولان
 • تهیه گزارش پرونده ارتقا یا ترفیع کارمند
 • مشاهده تاریخ ارتقا یا ترفیع بعدی یا امتیاز لازم برای رسیدن به ارتقا بعدی

 • تهیه گزارش‌های آموزش و سرانه‌های مرتبط با گروه‌بندی‌های دل‌خواه
 • تهیه انواع گزارش‌های مدیریتی و مشاهده روند شاخص‌های آموزشی در طی زمان
 • کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و استفاده از گزارش‌های متنوع
 • تهیه انواع گزارش‌های کارکرد پرسنل به تفکیک عوامل روزانه و ماهانه
 • استخراج گزارش‌ها و مشاهده اطلاعات فردی
 • گزارش وضعیت تردد
 • تهیه گزارش پرونده ارتقا یا ترفیع کارمند
 • امکان تهیه گزارش از ورودى ها و خروجى هاى کارتابل براساس حوزه دسترسى
 • امکان ایجاد و تهیه انواع گزارش هاى آمارى و مدیریتى در محیط گزارش ساز پویا
 • امکان Down Drill کردن و مشاهده جزئیات بر روى گزارش هاى آمارى
 • امکان اعمال انواع فیلترهاى تاریخى روى گزارش ها بصورت سالیانه، ماهانه، فصلى و یا بازه زمانى دلخواه
 • امکان تهیه انواع گزارش هاى کاربردى در راستاى کنترل انجام صحیح فرایندها و بهبود زمان انجام کار