کلان سیستم حسابداری - سایا

سیستم سایا در نرم افزار مالی فراز را نم یتوان با هیچ سیستم مرتبط با حسابداری در نرم افزارهای مالی دیگر مقایسه کرد. تفاوت برجسته در الگوی تحقیق و تحلیل این سیستم و اختلاف سطح کیفی در شیوه برنامه نویسی آن است .مدل پیاده سازی فراز را می توان از جمله دلایل وجه تمایز سیستم حرف های حسابداری سایا با سایر سیستمهایی که این نام را به خود اطلاق کرد ه اند بیان کرد. افزونگی تعداد قابل توجهی امکانات نوآورانه و افزارینه های جدید مبتنی بر دانش حسابداری و حرفه برنامه نویسی از یک سو و تجمیع و یکپارچه سازی تمامی زیرسیستمها، افزونه و امکانات سیستم حسابداری در شاکله بنیادین سایا از سوی دیگر، جذابیت کاربری و استقبال شرکتها و کارخانجات مخاطب و متقاضی نرم افزار مالی فراز را دو چندان کرده است. مدیران مالی و حسابدارها با بهره گیری از سیستم سایا برای اولین بار در محیط کاربری خود میتوانند در بسیاری از موارد، روش دستیابی به خواسته ها، گزارشها و نیازهای خود را با فرمول و روشی بسیار آسان به سلیقه و دلخواه خود درآورده و حجم وسیعی از فعالیتهای روزانه و دور های مورد نیاز اعم از بستن خودکار صورت حساب سود و زیان و صدور سند افتتاحیه و اختتامیه، عملیات پر مشغله پایان سال مالی را با اشراف کامل و در بسیاری از موارد بصورت خودکار انجام دهند. در این سیستم، مسیرهای پردغدغه فعالیتهای حسابداری از جمله: سهولت در تهیه گزارشات تحلیلی و مدیریتی بوسیله کدینگ منعطف با سلیقه مدیران مالی، قابلیت و امکان انتقال کدینگ با شرط مرکز و شناور، کنترل نمایش و انتخاب کد هنگام ثبت و هر آنچه که جهت رفع نیاز حرفه ای مدیرمالی یک سازمان مورد نیاز است، را به ساده ترین روش ممکن رفع کرده و سهولت را برای کابران فراهم آورده است.

ویژگی‌های محصول

 •  سهولت در تهیه گزارشات تحلیلی و مدیریتی با استفاده از کدینگ جامع قابل انعطاف با سلیقه  مدیران و حسابداران طی فرایندی سریع و ‌مطمئن
 • درج انواع کدینگ پیش فرض بازرگانی، تولیدی، خدماتی و پیمانکاری
 • کدینگ استاندارد حسابداری در چهار سطح
 • دو سطح شناور با قابلیت اتصال به هر یک از سطح‌های کدینگ  کل ، معین و تفصیلی
 • امکان جذب مراکز در سه سطح موازی با قابلیت ثبت و تهیه گزارشات ماتریسی سه سطحی
 • امکان بهره برداری از کدینگ رابط به منظور برقراری ارتباط هر مجموعه کد جهت تهیه گزارش‌های تجمیعی
 • قابلیت و امکان انتقال کدینگ با درج شروط دلخواه در مرکز و شناور
 • قابلیت ایجاد محدودیت برای اپراتورهای مالی جهت پیشگیری و نظارت بر ثبت اسناد غیر استاندارد و اشتباه
 • بهره گیری از روش‌های منحصر به فرد ثبت سند با بالاترین سرعت ممکن
 • کنترل نمایش و انتخاب کد هنگام ثبت به منظور ثبت استاندارد و جلوگیری از صدور اسناد اشتباه
 • صدور اتوماتیک سند افتتاحیه و اختتامیه
 • صدور اتوماتیک صورت حساب  سود و زیان و تعدیل ماهیت حساب‌ها
 • فراهم سازی بستر جهت تحریر دفاتر قانونی به ساده ترین روش ممکن
 • سهولت در عملیات پر حجم پایان سال مالی به شکل خودکار
 • گزارش گردش حساب و مانده حساب در تمامی سطوح به تفکیک دلخواه
 • پیوست ضمائم به اسناد حسابداری
 • پوشش کامل ویژگی چند ارزی

 • تبدیل ارزهای مختلف به ارز پایه در عملیات تجاری و صدور سند تسعیر ارز
 • گزارش‌‌های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی و ارزی در قالب گزارش‌‌های جامع حسابداری
 • امکان تهیه گزارش از شماره پیگیری و اطلاعات ارزی همچون یک سطح حساب
 • اطلاع از ویرایش یا حذف اسناد حسابداری
 • پشتیبانی از عملیات شعب غیرمستقل (چند شعبه‌ای)
 • نمایش و طبقه بندی ساختار حساب‌ها به صورت درخت‌واره‌ای
 • ثبت اطلاعات سند به صورت‌های موقت، کنترل شده و قطعی
 • شناسایی اسناد ارسالی از سایر سیستم‌‌ها و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی
 • تعریف الگوی سند اتوماتیک برای اسناد پرکاربرد و تکراری
 • جستجوی اسناد بر اساس تمامی اطلاعات مندرج در سند
 • تعریف دوره‌های زمانی مختلف برای تهیه‌ی صورت‌های مالی در طول یک سال مالی جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی
 • تهیه‌ و تکمیل اتوماتیک اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
 • ارسال اطلاعات به قالب هایی همچون ( Excel, Word, XML, PDF ) به منظور تجزیه و تحلیل‌‌های مالی مورد نظر کاربر و استخراج گزارش‌ها در فرمت‌های WORD و EXCEL
 • مرور حساب‌‌ها در تمامی سطوح به‌شکل ساده و تحلیلی جهت بررسی گردش حساب‌ها و اسناد حسابداری
 • تهیه‌ گزارش‌های رایج در سیستم مالی به صورت استاندارد
 • امکان دسترسی مستقیم و آسان از کلیه گزارشات به اسناد طی فرایندی مستقیم و آسان
 • تهیه‌ی صورت‌های مالی با استفاده از استاندارد های مختلف
 • ثبت کاربرگ‌های تعدیلی
 • تهیه‌ کتابچه صورت‌های مالی با امکان گرد کردن ارقام در سطح هزار یا میلیون ریال
 • تجدید ارائه‌ی اقلام گزارش شده در دوره‌ی قبل (پشتیبانی از تعدیلات سنواتی)
 • ردیابی مبلغ هر سرفصل در سطح حساب کل ، معین و سطوح تفصیلی
 • قطعی کردن گزارش‌های تهیه شده در هر دوره
 • تهیه‌ی صورت‌های مالی مقایسه‌ای با امکان مقایسه‌ی اقلام صورت‌های مالی دوره جاری با هر یک از دوره‌های تعریف شده در گذشته
 • امکانات ویژه یادآور حسابدار ( Remainder  )

 • گزارش گردش حساب و مانده حساب در تمامی سطوح به تفکیک دلخواه
 • گزارش های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی و ارزی در قالب گزارش‌های جامع حسابداری
 • امکان تهیه گزارش از شماره پیگیری و اطلاعات ارزی مانند یک سطح حساب
 • استخراج گزارش‌ها در فرمت‌های WORD و EXCEL و PDF
 • تهیه‌ی گزارش‌های رایج در سیستم مالی به صورت استاندارد
 • تجدید ارائه‌ی اقلام گزارش شده در دوره‌ی قبل (پشتیبانی از تعدیلات سنواتی)
 • گزارش دفتر حساب
 • گزارش دفتر روزنامه
 • تراز های آزمایشی ( حسابداری - اسناد حسابداری )
 • گزارش تراز ( سطح آخر حسابها ، اسناد حسابداری )
 • اظهارنامه مالیاتی
 • گزارش مرکز جذب
 • گزارش اسناد تجمیع شده
 • گزارش جامع دفتر حسابداری
 • تهیه گزارش های رایج در سیستم مالی به صورت استاندارد
 • قطعی کردن گزارش های تهیه شده در هر دوره